Recent News
Czy warto razem zamieszkać?

Jak wynika z nowego badania więcej Amerykanów mieszkało z partnerem niż się z nim ożeniło. I tylko niewielka mniejszość ludzi postrzega obecnie nieślubne pary żyjące razem jako coś, czym można się zdenerwować. Mimo to, osoby pozostające w związku małżeńskim nadal wykazują większą satysfakcję ze swojego związku, większą bliskość ze swoim partnerem i dużo większe zaufanie do niego.

Te dwa pozornie sprzeczne trendy – społeczna akceptacja dla nie zawierania małżeństw oraz osobiste preferencje dla bycia w związku małżeńskim – odzwierciedlają wiele z tego, co dzieje się z tą instytucją w USA. Podczas gdy małżeństwo nie jest już obowiązkiem, nie jest do końca jasne, czym staje się w zamian – nagrodą? Luksusem? Układem wychowawczym? To prawie tak, jakby Ameryka i małżeństwo nie miały jeszcze tej rozmowy o definiowaniu związku. Akt małżeństwa zajmuje niską pozycję na liście rzeczy, które ludzie uważają za niezbędne do prowadzenia satysfakcjonującego życia, a jednak liczba Amerykanów, którzy są obecnie w związku małżeńskim (53%) całkowicie przewyższa liczbę osób stanu wolnego, które obecnie mieszkają razem (7%).

Badanie Pew, które wykorzystuje dane z ogólnokrajowej reprezentatywnej ankiety przeprowadzonej na prawie 10 000 Amerykanów w wieku powyżej 18 lat, a także z National Survey of Family Growth, zapowiada punkt zwrotny w składzie amerykańskiej rodziny. Jeszcze w 2002 roku osoby, które żyły z romantycznym partnerem (54%), przeważały nad tymi, które zawarły z nim związek małżeński (60%). Obecnie proporcje te są niemal odwrotne – 59% Amerykanów kiedykolwiek mieszkało w konkubinacie, a tylko połowa zawarła związek małżeński.

Nic dziwnego, że zmianie tej towarzyszyła wyraźna zmiana nastawienia do różnego rodzaju układów domowych. Prawie siedem na dziesięć osób nie widzi nic złego w tym, że kochankowie mieszkają razem, nawet jeśli nie zamierzają się pobrać. Pozostałe 30% jest podzielone; połowa uważa, że jest to w porządku, jeśli duet zamierza się pobrać, a połowa uważa to za niedopuszczalne w jakichkolwiek okolicznościach.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *