Recent News
Czym jest zdrowie poznawcze?

Zdrowie poznawcze najlepiej określić w odniesieniu do cech danej osoby lub grupy.

Obejmuje to ich podstawową inteligencję, status zawodowy oraz czynniki osobowościowe, takie jak tolerancja na stres i odporność.

Na przykład dla wielu dorosłych w Stanach Zjednoczonych zdrowie poznawcze to poziom uwagi, zdolności zapamiętywania oraz praktycznej i społecznej oceny sytuacji pozwalający na wykonywanie umiarkowanie wymagającej pracy przez około 40 godzin tygodniowo.

Takie zdrowie poznawcze pozwoliłoby im również na samodzielne wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad sobą, takich jak przyjmowanie leków, a także na spędzanie wolnego czasu, np. czytanie czy rozmowa przy stole.

Jak najlepiej zadbać o takie podstawowe zdrowie poznawcze?

Wiele badań wykazało, że regularne ćwiczenia są jednym z najlepszych sposobów zapewnienia podstawowego zdrowia poznawczego.

Na przykład Dougherty i in. (2017) badali 93 zdrowych dorosłych w średnim wieku i wykazali, że nawet umiarkowany poziom aktywności fizycznej, mierzony za pomocą miernika do noszenia, był skorelowany z wyższą aktywnością neuronów w bogatym w pamięć hipokampie i innych obszarach mózgu kluczowych dla funkcji poznawczych.

Dougherty i in. (2017) sugerują, że codzienna, umiarkowana aktywność fizyczna znacząco przyczynia się do poprawy funkcji mózgu i zdrowia poznawczego w normalnej populacji.

Ten rodzaj podstawowego zdrowia poznawczego, kultywowanego u zdrowych, normalnych osób, można przeciwstawić nadzwyczajnemu poziomowi sprawności poznawczej potrzebnej do elitarnych osiągnięć w wysoce wymagających i stresujących dążeniach.

Jeden wyraźny przykład sprawności poznawczej można znaleźć u elitarnych wspinaczy, takich jak Alex Honnold.

Honnold angażuje się w jedną z najbardziej wymagających i niebezpiecznych form wspinaczki: free soloing.

W tym rodzaju wspinaczki Honnold wspina się na wysokie i wymagające ściany skalne bez pomocy lin lub innego sprzętu wspinaczkowego. Wspinacz wyposażony jest jedynie w lekkie, elastyczne buty wspinaczkowe i woreczek ze sproszkowaną kredą, aby zachować suchy chwyt.

Ten rodzaj wspinaczki wymaga znacznych ilości treningu siłowego, aż do poszczególnych palców u rąk i nóg.

Wymaga również wysokiego poziomu sprawności poznawczej.

W tym przypadku sprawność poznawcza obejmuje element gotowości do zapamiętania licznych cech skały i najlepszych ruchów do ich pokonania. Wiąże się to z wielokrotnymi próbami umysłowymi, jak zapobiegać lub reagować na potencjalne problemy na trasie, takie jak utrata buta lub silny wiatr.

Sprawność poznawcza obejmuje tutaj również kluczową zdolność do zachowania spokoju i analitycznego podejścia w obliczu przeciwności, takich jak skupienie się na ruchach typu make-or-break, które jeśli zostaną pominięte, spowodują upadek (Synnott, 2018).

W swojej najbardziej niezwykłej wspinaczce tego typu, w 2017 roku Honnold stał się pierwszym wspinaczem, który uwolnił solo czystą granitową ścianę El Capitan o wysokości 3000 stóp w parku Yosemite w Kalifornii.

Nie mając nic poza rękami i footholdami na gołej skale, w ciągu zaledwie 4 godzin Honnold wspiął się na imponującą granitową ścianę, która została po raz pierwszy zsumowana w ciągu 47 dni w 1958 roku przez zespół z linami i innym sprzętem.

Tak niezwykle skomplikowana i niebezpieczna wspinaczka wymagała elitarnego poziomu nie tylko sprawności fizycznej, ale także gotowości i sprawności poznawczej.

Honnold stwierdził później, że spędził kilka lat na mentalnym przygotowaniu do tej konkretnej wspinaczki (Synnott, 2018).

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *