Recent News
Doświadczenie przepływu

Badania nad doświadczeniem przepływu

Do tej pory tylko pobieżnie przyjrzeliśmy się temu, jak koncepcja przepływu została wykorzystana w połączeniu z innymi ramami teoretycznymi, aby poszerzyć nasze rozumienie tej koncepcji. W tym miejscu przyjrzymy się, w jaki sposób badania nad doświadczeniem przepływu odgrywały rolę w innych dziedzinach, a także szczególnie interesującej „luce” w literaturze – pojęciu osobowości autotelicznej autorstwa Tsikszentmihalyi.

Doświadczenie przepływu online

Co nie jest zaskakujące, koncepcja Flow zyskała popularność wśród marketerów, reklamodawców, edukatorów, projektantów gier i innych osób pracujących w dziedzinach silnie związanych z User Experience (UX). W większości przypadków było to związane z doświadczeniami użytkowników w zakresie Flow podczas korzystania z Internetu.

Hoffman i Novak (1996: 57) posunęli się nawet do stwierdzenia, że „przepływ jest 'klejem’ trzymającym konsumenta w hipermedialnym środowisku komputerowym”.

Kilka interesujących przykładów zróżnicowanych ustaleń to m.in.

Badanie z 2007 roku dotyczące programów szkoleniowych opartych na sieci Web, w którym Choi i współpracownicy stwierdzili pozytywny związek pomiędzy uczestnikami doświadczającymi przepływu a ich wynikami w nauce;

Badania empiryczne Hoffmana i Novaka (1996) dotyczące tego, jak doświadczenie przepływu może pozytywnie wpływać na postawy i intencje behawioralne użytkowników sieci w marketingu internetowym. Założono również, że doświadczenie Flow zwiększa postrzeganą przez użytkowników kontrolę nad ich zachowaniami zakupowymi;

Badania Kiili’ego (2005), który komentuje bardzo realną możliwość projektowania edukacyjnych gier komputerowych, które ułatwiają doświadczenie przepływu, aby wzmocnić naukę i postawy graczy – „model gry opartej na doświadczeniu”; oraz

Badanie Rettie (2001) na temat tego, co nazywa „przepływem internetowym”, które wykorzystuje metodę próbkowania doświadczeń, aby dokładniej zbadać rolę różnych czynników, takich jak prędkość pobierania, banery reklamowe i inne, na zachowanie konsumenta.

Wszystkie te znakomite badania są świetną lekturą dla terapeutów chcących lepiej zrozumieć doświadczenie przepływu i jego zastosowania w XXI wieku. Są one również bardzo pięknymi przykładami tego, jak koncepcja Csikszentmihalyi’ego (1975) pomaga nam zrozumieć nasze własne, poszukujące szczęścia, ukierunkowane na cel i eksploracyjne zachowania na co dzień.

Doświadczenie przepływu a interakcje społeczne.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *