Recent News
Oceny psychologiczne

Rzetelne testy i oceny psychologiczne

Do tej pory przyjrzeliśmy się MMPI-2 i Inwentarzowi Becka jako przykładom rzetelnych i szeroko stosowanych testów psychologicznych do oceny zdrowia psychicznego. Zastanawialiśmy się również nad tym, w jaki sposób możemy skutecznie stosować te testy jako część jednorazowej lub bieżącej oceny.

Rozważmy teraz trzy inne, dostępne bezpłatnie testy do oceny doświadczeń odzwierciedlających stan zdrowia psychicznego.

Ale zanim zaczniemy, krótka uwaga. Te testy nie są przeznaczone do samodzielnej administracji. Powinny być raczej administrowane przez licencjonowanych praktyków i tylko w granicach profesjonalnej wiedzy.

Dysocjacja – Krótka Skala Doświadczeń Dysocjacyjnych

Dysocjacja jest wspólną cechą wielu zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym zespołu stresu pourazowego i choroby dwubiegunowej (Hariri et al., 2015). Dlatego, gdy klienci wykazują oznaki dysocjacji, rozsądne może być podanie oceny.

Jednym z szeroko stosowanych testów oceniających dysocjację jest Brief Dissociative Experiences Scale.

Składa się ona z ośmiu pozycji oceniających częstotliwość, z jaką klient doświadczał różnych objawów dysocjacyjnych w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Przykładowe pozycje skali to:

Znajduję się wpatrzony w przestrzeń i nie myślę o niczym.

Ludzie, przedmioty lub świat wokół mnie wydają się dziwne lub nierealne.

Kiedy jestem sam, mówię głośno do siebie.

Wszystkie pozycje są przedstawione na 5-stopniowych skalach, gdzie 0 oznacza „wcale”, a 4 „więcej niż raz dziennie”.

Pełną kopię skali i informacje o punktacji można pobrać ze strony American Psychiatric Association.

Mizofonia – Amsterdamska Skala Mizofonii

Mizofonia jest definiowana jako.

„stosunkowo niezbadany przewlekły stan, w którym osoba doświadcza autonomicznego pobudzenia (analogicznego do mimowolnej reakcji „walcz lub uciekaj”) na pewne niewinne lub powtarzające się dźwięki, takie jak żucie, klikanie długopisem i mlaskanie wargami”.

Edelstein, Brang, Rouw, & Ramachandran, 2013

Doświadczenie mizofonii może zmusić kogoś do unikania sytuacji, które mogą wywołać to autonomiczne pobudzenie, potencjalnie utrudniając pracę i kontakty towarzyskie. Doświadczenie mizofonii może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i jakość życia.

Jednym z narzędzi do oceny doświadczenia mizofonii jest Amsterdamska Skala Mizofonii (Schröder, Vulink, & Denys, 2013).

Skala ta składa się z sześciu pozycji oceniających różne cechy doświadczeń mizofonicznych, w tym ich częstotliwość oraz stopień, w jakim zakłócają one codzienne funkcjonowanie pacjenta.

Przykładowe pozycje ze skali to:

Jak dużą część Twojego czasu zajmują mizofoniczne dźwięki?

Jak duży niepokój wywołują u Ciebie te dźwięki?

Jak bardzo starasz się przeciwstawić (myślom o) błędnym dźwiękom?

Darmowy egzemplarz skali można otrzymać na stronie internetowej Leczenia Mizofonii.

Nietolerancja Niepewności – Skala Nietolerancji Niepewności Formularz Krótki

Niezdolność do tolerowania niepewności może mieć bezpośredni szkodliwy wpływ na samopoczucie psychiczne (Satici, Saricali, Satici, & Griffiths, w prasie). Dlatego też sposób, w jaki klient toleruje niepewność, może być czasem istotnym punktem oceny.

Krótka Skala Tolerancji Niepewności (Carleton, Norton, & Asmundson, 2007) jest jedną z najczęściej używanych skal do oceny nietolerancji niepewności i jej wpływu na zdrowie psychiczne.

Skala ta składa się z 12 pozycji, w których prosi się respondentów o wskazanie stopnia, w jakim zgadzają się z listą stwierdzeń.

Przykładowe pozycje ze skali to:

Nieprzewidziane wydarzenia bardzo mnie denerwują.

Nie mogę znieść bycia zaskoczonym.

Najmniejsza wątpliwość może mnie powstrzymać przed działaniem.

Wszystkie pozycje prezentowane są na 5-stopniowych skalach, gdzie 1 oznacza „w ogóle mnie nie charakteryzuje”, a 5 – „całkowicie mnie charakteryzuje”.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *