Recent News
Zdrowie serca

Zdrowie serca

11 września, 2022

Inwestowanie w badania, podnoszenie świadomości i sprawiedliwości w zakresie zdrowia serca kobiet ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrobytu kobiet – wynika z nowego zalecenia prezydenckiego American Heart Association, opublikowanego dziś w sztandarowym czasopiśmie stowarzyszenia – Circulation. Poradnik jest wezwaniem do działania…

Metoda Witsila

Metoda Witsila

29 sierpnia, 2022

Według nowej metody opracowanej przez naukowca z Uniwersytetu Alaski w Fairbanks, komputery można wyszkolić do lepszego wykrywania odległych detonacji jądrowych, wybuchów chemicznych i erupcji wulkanów poprzez uczenie się na podstawie sztucznych sygnałów eksplozji. Praca prowadzona przez Alexa Witsila, pracownika Instytutu Geofizycznego UAF,…

Teoria Vygotskyego

Teoria Vygotskyego

17 lipca, 2022

Teoria Vygotsky’ego Lew Wygotski opisał alternatywną teorię. Uważał on, że rozwój poznawczy dzieci powstaje w wyniku ich fizycznej interakcji ze światem (Vygotsky, 1932). Teoria Vygotskiego opiera się na założeniu, że wsparcie dorosłych i rówieśników umożliwia rozwój wyższych funkcji psychologicznych. Jego jest znana…