Recent News
Tłuszcze Omega 3

Aby uratować światowe zasoby ryb i oceanów, naukowcy ścigają się w poszukiwaniu lepszych i zrównoważonych sposobów wytwarzania zdrowych produktów odżywczych, takich jak kwasy tłuszczowe Omega-3, biodiesel, akwakultura i żywność dla zwierząt gospodarskich z szybko rosnących mikroalg.

Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie Flinders odkryły prosty, tani i skuteczny sposób ekstrakcji wysokowartościowych bioaktywnych składników z oleju z jednokomórkowych alg – przy użyciu siarki odpadowej z takich gałęzi przemysłu jak produkcja petrochemiczna.

Innowacyjny proces produkcji oleju z alg, opisany w międzynarodowym czasopiśmie ACS Sustainable Chemistry & Engineering, przedstawia nową metodę wykorzystania siarki odpadowej do produkcji wzbogaconych nasyconych trójglicerydów z oleju z alg produkowanego w sposób zrównoważony.

Proces wykorzystuje pojedynczą reakcję do jednoczesnego wytwarzania wartościowych polimerów z wielonienasyconych triglicerydów i wzbogacania nasyconych triglicerydów do różnych zastosowań o wartości dodanej.

Reakcja siarkowa może wyciągnąć do 90% nienasyconych triglicerydów z hodowanych jednokomórkowych alg.

„W tym badaniu opieramy się na naszym dorobku w zakresie chemii siarki, aby znaleźć innowacyjny sposób przetwarzania trójglicerydów z bogatych w lipidy mikroalg” – mówi profesor Justin Chalker, którego polimery organiczne zostały zaadaptowane do remediacji środowiska, nawozów o powolnym uwalnianiu, izolacji i e-odpadów.

„W tym przypadku olej z alg jest poddawany reakcji z siarką. Wielonienasycone triglicerydy tworzą polimery o wielu ustalonych zastosowaniach, takich jak remediacja środowiska. Nasycone triglicerydy pozostają nieprzereagowane w tym procesie, w celu ich odzyskania i ostatecznego przekształcenia w substancje o wartości dodanej, takie jak biodiesel” – mówi profesor Chalker.

Associate Professor Munish Puri, z Flinders University’s Bioprocessing Lab w Biotechnologii Medycznej, pracował nad olejami jednokomórkowymi w celu wytworzenia nowych materiałów nadających się do suplementów diety, mięs bez zwierząt, biodiesla i innych produktów.

„Rośnie zainteresowanie bioprodukcją lipidów z alg” – mówi profesor Puri, który ma doświadczenie w biotechnologii przemysłowej i kieruje platformą precyzyjnej fermentacji do produkcji takich olejów.

„Jednokomórkowe thraustochytridy są szczególnie atrakcyjne w tym względzie, ponieważ mogą produkować ponad 50% swojej masy jako trójglicerydy.

„Ale pomimo ich obietnicy, pozostaje potrzeba wszechstronnego przetwarzania w dół, aby wzbogacić te tak zwane 'oleje z pojedynczych komórek’ w klasy kwasów tłuszczowych w oparciu o stopień nienasycenia. I to jest to, co to nowatorskie podejście pomaga rozwiązać.”

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *