Recent News
Zdrowie serca

Inwestowanie w badania, podnoszenie świadomości i sprawiedliwości w zakresie zdrowia serca kobiet ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrobytu kobiet – wynika z nowego zalecenia prezydenckiego American Heart Association, opublikowanego dziś w sztandarowym czasopiśmie stowarzyszenia – Circulation. Poradnik jest wezwaniem do działania w celu zidentyfikowania i usunięcia barier w dostępie do opieki zdrowotnej, jej jakości i sprawiedliwości dla kobiet.

Tracimy grunt pod względem kluczowych wskaźników zdrowia sercowo-naczyniowego wśród kobiet, w tym kontroli ciśnienia krwi, zarządzania wagą i cukrzycą.”

Véronique L. Roger, M.D., M.P.H., FAHA, autorka raportu i starszy badacz, National Heart, Lung, and Blood Institute.

Doradztwo podkreśla również potrzebę zmiany kulturowej w sposobie prezentowania danych dotyczących zdrowia układu krążenia, aby osiągnąć równość zdrowotną dla kobiet. „Porównywanie danych dotyczących kobiet z danymi dotyczącymi mężczyzn z natury rzeczy pozycjonuje dane dotyczące mężczyzn jako złoty standard” – powiedział Roger. „Na przykład przekonanie, że kobiety mające zawał serca będą częściej prezentować nietypowe objawy niesie ze sobą podtekst, że kobiety prezentują się w 'niewłaściwy sposób'”. Doradztwo sugeruje ponadto, że dane specyficzne dla kobiet, które nie oznaczają objawów kobiecych jako „nietypowych”, mogą prowadzić do lepszych wyborów diagnostycznych lub terapeutycznych, pomagając w zwiększeniu sprawiedliwej opieki.

W raporcie przedstawiono mapę drogową, podzieloną na cztery kluczowe obszary, które wymagają uwagi i inwestycji, aby lepiej zająć się zdrowiem serca kobiet: 1) epidemiologia i profilaktyka; 2) świadomość; 3) dostęp i świadczenie sprawiedliwej opieki zdrowotnej; oraz 4) zaangażowanie pracowników służby zdrowia, naukowców i społeczności.

„Musimy pilnie zająć się wszechobecnymi lukami w wiedzy i dostarczaniu opieki zdrowotnej, aby zmniejszyć nierówności związane z płcią i osiągnąć sprawiedliwość. Nie ma poprawy zdrowia sercowo-naczyniowego bez osiągnięcia równości zdrowotnej” – dodaje współautorka prezydenckiego doradztwa Nanette K. Wenger, M.D., FAHA, emerytowany profesor medycyny w dziale kardiologii w Emory University School of Medicine, konsultant Emory Heart and Vascular Center, konsultant założyciel Emory Women’s Heart Center oraz dyrektor klinik kardiologicznych i ambulatoryjnego laboratorium elektrokardiograficznego w Grady Memorial Hospital w Atlancie.

Epidemiologia i profilaktyka

Według aktualizacji statystycznej dotyczącej chorób serca i udaru z 2022 roku, choroby serca są główną przyczyną śmierci mężczyzn i kobiet w Stanach Zjednoczonych, a prawie połowa (44,4%) dorosłych kobiet w wieku 20 lat i starszych w latach 2015-2018 miała jakąś formę choroby sercowo-naczyniowej, w tym wysokie ciśnienie krwi.

W poradniku podkreślono, że niektóre czynniki ryzyka chorób serca są specyficzne dla kobiet lub niosą inne ryzyko zdarzeń CVD u kobiet niż u mężczyzn. Do czynników tych należą:

Ryzyko związane z cyklem miesiączkowym: rozpoczynanie ciąży w młodym wieku (poniżej 11 roku życia), wczesna menopauza (poniżej 40 roku życia) lub zaburzenia równowagi hormonalnej, które powodują nieregularne owulacje (zespół policystycznych jajników) lub nieprzewidywalne cykle.

Ryzyko związane z ciążą i porodem: nadciśnienie lub cukrzyca w czasie ciąży, poród przedwczesny oraz urodzenie dziecka o masie urodzeniowej poniżej lub powyżej średniej.

Ryzyko związane ze stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej.

Kobiety są nieproporcjonalnie dotknięte chorobami zapalnymi i autoimmunologicznymi, w tym toczniem, reumatoidalnym zapaleniem stawów i sklerodermią. Choroby te są związane ze zwiększonym ryzykiem zapalenia serca, chorób serca i zastawek oraz zawału serca.

Depresja i lęk są związane z chorobami serca częściej i w młodszym wieku u kobiet niż u mężczyzn.

Ryzyko związane z leczeniem nowotworów częściej występujących u kobiet, takich jak rak piersi, macicy lub jajnika. Niektóre zabiegi mogą zaszkodzić sercu, dlatego kobiety mogą potrzebować monitorowania zdrowia serca w trakcie i po leczeniu.

„Musimy pomóc kobietom rozwinąć 'podejście do całego życia’ do ich zdrowia, gdzie są upoważnione do proaktywnego zarządzania ryzykiem chorób serca na każdym etapie życia”, powiedział Wenger.

Ze szczególną troską pisarzy doradczych: Zdrowie serca spada wśród amerykańskich kobiet, które rozważają ciążę, a zdrowie serca kobiet w ciąży jest mniej niż optymalne. Czynniki te mogą prowadzić do wyzwań ciążowych dla matki i późniejszego ryzyka zdrowotnego lub komplikacji dla niej i jej dzieci.

„Zalecamy kardiologom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnikom i ginekologom współpracę w celu ilościowego określenia i zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych przez całe życie kobiety. Te interdyscyplinarne partnerstwa są kluczowe dla opracowania i wdrożenia najlepszych podejść, które przyniosą poprawę ogólnego stanu zdrowia kobiet” – powiedział Wenger.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *